Paleis Het Loo | Profiel van een collectie
Bezoek nieuwe site U bevindt zich op de oude website van Paleis Het Loo. De disclaimer, cookieverklaring en privacyverklaring van de nieuwe website van Paleis Het Loo zijn ook van toepassing op deze archiefsite. Ik ga akkoord, sluit deze melding.
Sluiten

Profiel van een collectie

woensdag 28 januari 2015 / door Niels Coppes

Een van de verzamelgebieden van Paleis Het Loo is historische fotografie. Het museum beschikt over een grote voorraad verschillende soorten foto’s van de Oranjes en van het paleis.

Relatief begrip

Met enige regelmaat krijg ik vragen over de inhoud van de collectie historische fotografie van Paleis Het Loo. Om te beginnen is ‘historische fotografie’ behalve een vage benaming ook een zeer relatief begrip. De geschiedenis van de fotografie start in 1839 en het medium wordt pas na 1860 gemeengoed. De hele geschiedenis van de fotografie beslaat dus slechts 175 jaar.

De oudste foto op Het Loo dateert uit circa 1855: een ingekleurd portret van prinses Marianne, de dochter van koning Willem I. De jongste foto’s zijn van recente datum en ontlenen het predicaat ‘historisch’ aan hun onderwerp, bijvoorbeeld de doop van Willem-Jan van Vollenhoven (zoon van prins Floris en prinses Aimée) in de kapel van Paleis Het Loo afgelopen november. Om een indruk te geven van deze boeiende verzameling een korte profielschets.Oudste en meest recente foto op Het Loo

Persfoto’s

Grof gezegd valt de collectie historische fotografie uiteen in drie onderdelen. Verreweg het grootste deel bestaat uit foto’s die te maken hebben met het openbare leven van leden van het Huis van Oranje in de brede zin van het woord. Van inhuldiging tot het dopen van schepen en van Koninginnedag tot bezoek aan fabrieken of bejaardentehuizen. De bulk bestaat uit persfoto’s in allerlei soorten en maten. Dit alleen al zijn ruim 35.000 foto’s en prentbriefkaarten. Ze worden aangevuld met een paar honderd officiële portretten uit de 19e en 20e-eeuw en enkele uit de 21e-eeuw.Verzamelalbum met prentbriefkaarten

Historisch opname van de vergroting van Paleis Het Loo in 1913De tweede categorie zijn foto’s van Het Loo zelf: het (ingerichte) paleis, tuinen en Kroondomein Het Loo in de tijd van koningin Wilhelmina, de leegstand en restauratie in de jaren zeventig en tachtig en ten slotte opnames van de museale inrichting van het paleis. Samen zijn dit 4000 à 5000 foto’s, waarvan het grootste deel dateert uit de periode waarin het paleis tot museum werd verbouwd: 1975-1984.

Zichtbaar

Portret prinses WilhelminaAls derde categorie zijn er de foto’s die te zien zijn in de ingerichte kamers in het paleis. Deze kleine groep (zo’n 100 foto’s) is voor bezoekers het meest zichtbare deel van de collectie. In het paleis zijn vooral portretfoto’s te zien, waaronder enkele heel bijzondere zoals het grote ingelijste studioportret van Wilhelmina uit ca. 1886, met haar hond Swell aan haar voeten. Deze foto is te zien in de Zitkamer van Wilhelmina’s moeder, koningin Emma.

Tot slot zijn er nog diverse kleinere deelcollecties in het depot, waaronder bijvoorbeeld foto’s op door de Oranjes verstuurde kerstkaarten of foto’s zoals gebruikt op de populaire Pro Juventute kalenders (1947-1992).

Het geheel aan historische fotografie wordt ingezet bij tentoonstellingen en publicaties, wordt gebruikt als referentiemateriaal bij restauraties en reconstructies en is verder een heerlijke bron voor (kunst)historisch onderzoek. Het enige wat u op Het Loo niet ziet, zijn privé-albums van de Oranjes zelf. Deze worden zorgvuldig bewaard bij het Koninklijk Huisarchief in Den Haag.

  • Ingekleurd portret van prinses Marianne
    Doop Willem-Jan van Vollenhoven
    Verzamelalbum prentbriefkaarten
  • Vergroting Paleis Het Loo
    Ingelijst studioportret prinses Wilhelmina
Ingekleurd portret van prinses Marianne
Uit circa 1855. Collectie: Paleis Het Loo
foto vergroten
Doop Willem-Jan van Vollenhoven
in de Kapel van Paleis Het Loo, 9 november 2014. Foto: Frank van Beek
foto vergroten
Verzamelalbum prentbriefkaarten
gebaseerd op persfoto's, bijeengebracht door mevrouw E.S. Pattiwael van Westerloo uit Den Haag.
foto vergroten
Vergroting Paleis Het Loo
Historische opname uit 1913
foto vergroten
Ingelijst studioportret prinses Wilhelmina
Circa 1886. Collectie: Paleis Het Loo
foto vergroten