Paleis Het Loo | Voortgezet onderwijs in beeld
Bezoek nieuwe site U bevindt zich op de oude website van Paleis Het Loo. De disclaimer, cookieverklaring en privacyverklaring van de nieuwe website van Paleis Het Loo zijn ook van toepassing op deze archiefsite. Ik ga akkoord, sluit deze melding.
Sluiten

Voortgezet onderwijs in beeld

dinsdag 23 juni 2015 / door Marlies van Ravenswaaij

1.-Museumdocenten-brainstormen-over-de-nieuwe-lesprogramma'sIn 2014 is de afdeling educatie van Paleis Het Loo een nieuwe koers gaan varen. Een onderdeel daarvan is het inhoudelijk herzien van alle lesprogramma’s. Vorig jaar zijn we begonnen met het basisonderwijs, dit jaar staat het voortgezet onderwijs centraal.

Vier schoolvakken

Voor veel van de schoolvakken die op middelbare scholen worden aangeboden, zijn relaties te leggen met de collectie van Paleis Het Loo. We richten ons eerst op vier schoolvakken waarvoor we een eigen lesprogramma ontwikkelen. Dat zijn Geschiedenis, Kunst, CKV (Culturele & Kunstzinnige Vorming) en de Bloemopleidingen.

Met docenten binnen deze vakken hebben we gesproken over hun wensen en de beste aansluiting tussen de museale collectie en de inhoud van hun vak. Onze museumdocenten werkten vervolgens de ideeën voor één schoolvak uit. De nieuwe lessen worden momenteel getest door middelbare scholieren. Met hun feedback maken we de programma’s definitief.

DUO-2-3

Een voorbeeld

Kiezen wat wel en vooral wat niet te behandelen, was misschien wel het lastigste onderdeel. De geschiedenis van het paleis beslaat de 17e tot en met de 20e eeuw. Toch hebben we ervoor gekozen – op advies van leraren – om voor Geschiedenis alleen te focussen op de zeventiende eeuw.

4.-Leerlingen-testen-de-opdrachten-in-de-tuinLeerlingen uit de onderbouw van HAVO en VWO gaan in het lesprogramma ‘De tijd van Regenten en Vorsten’ op de stoel van schrijvers van schoolboeken zitten: moet in de lesmethodes meer aandacht komen voor Koning-Stadhouder Willem III naast de Franse koning Lodewijk XIV? De leerlingen leren Willem III in de voorbereidende les op school en de museumles op Paleis Het Loo beter kennen en zoeken zichtbare ‘bewijzen’ (zoals portretten en meubels uit die tijd) van de Gouden Eeuw en de VOC. Tenslotte gaan ze in debat over de opbouw van de schoolboeken. Uit de testfase bleek dat leerlingen genuanceerde denkers zijn: Lodewijk XIV behoudt volgens hen zijn plek in de lesmethode, maar Willem III mag meer naar voren komen.

5.-Leerlingen-Bloem-van-AOC-Terra-in-het-paleisCKV, kunst, bloem

In het lesprogramma van CKV staat koninklijk portretteren centraal. De kunstvakken in de bovenbouw van HAVO en VWO volgen drie routes door het paleis met focus op barok, romantiek en klassieke elementen. Leerlingen aan een bloemopleiding in het VMBO ontdekken dat hun toekomstige beroep al eeuwenlang en veelvuldig te zien is op Paleis Het Loo.
Zij verwerken de symboliek die ze tegenkomen in een zelfgemaakt boeket.

6.-Tijdens-de-testles-bespreken-de-leerlingen-aan-de-hand-van-een-opdracht-het-Gouden-HekKeuzeblokken

Middelbare scholen werken anders dan basisscholen: docenten in het voortgezet onderwijs zijn vakdocenten, die gebonden zijn aan lestijden voor hun schoolvak. Een museumles plannen is daardoor een stuk lastiger dan in het basisonderwijs. Soms begroeten we één klas, soms een hele jaarlaag tegelijk op Paleis Het Loo.

Onderdelen van alle lesprogramma’s bieden we als keuzeblokken aan. Zo kan de docent zijn of haar eigen Paleisreis samenstellen, afhankelijk van de beschikbare tijd, de groepsgrootte, de taal van de leerlingen (er zijn ook veel uitwisselingsgroepen) en het seizoen. Uiteraard zijn de lesprogramma’s onderling te combineren. Heeft de school toch een heel andere wens? Ook dan denken we graag mee! Wilt u meer weten? Op onze site vindt u een overzicht van de mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs.

  • Museumdocenten brainstormen over de nieuwe lesprogramma's
    Museumdocente Anne overlegt met leerlingen over de CKV-lessen
    Studenten Lerarenopleiding Duits gaven feedback op de testles
  • Leerlingen testen de opdrachten in de tuin
    Leerlingen Bloem van AOC Terra in het paleis
    Tijdens de testles bespreken de leerlingen aan de hand van een opdracht het Gouden Hek
Museumdocenten brainstormen over de nieuwe lesprogramma's
foto vergroten
Museumdocente Anne overlegt met leerlingen over de CKV-lessen
foto vergroten
Studenten Lerarenopleiding Duits gaven feedback op de testles
foto vergroten
Leerlingen testen de opdrachten in de tuin
foto vergroten
Leerlingen Bloem van AOC Terra in het paleis
foto vergroten
Tijdens de testles bespreken de leerlingen aan de hand van een opdracht het Gouden Hek
foto vergroten