Paleis Het Loo | Werken aan een nieuw depot
Bezoek nieuwe site U bevindt zich op de oude website van Paleis Het Loo. De disclaimer, cookieverklaring en privacyverklaring van de nieuwe website van Paleis Het Loo zijn ook van toepassing op deze archiefsite. Ik ga akkoord, sluit deze melding.
Sluiten

Werken aan een nieuw depot

dinsdag 14 april 2015 / door Donny Tijssen

Het grootste deel van de collectie van Paleis Het Loo is niet in de kamers te zien, maar staat opgeslagen in de depots. Het beheer van de depots is een belangrijke taak van de afdeling Collectiemanagement. De huidige situatie is niet optimaal, maar aan verbetering wordt gewerkt.

Depots

De-topstukken-uit-de-meubelcollectie-zijn-overzichtelijk-opgeslagenDe collectie van Paleis het Loo bestaat uit zo’n 160.000 museale objecten, variërend van auto’s, meubels, kostuums en schilderijen tot Oranje-souvenirs, prenten, serviezen en bestek. Als je bedenkt dat van deze totale collectie slechts 8.000 objecten opgesteld staan in de voor publiek toegankelijke ruimtes, is het geen hogere wiskunde te berekenen dat de overige 152.000 objecten zich achter de schermen van het paleis bevinden. Er zijn zo’n vijftig ruimtes aan te wijzen waarin collectie ligt opgeslagen. Deze depots bestrijken gezamenlijk ongeveer 3.300m²!

Het beheer van deze collecties en de ruimtes waarin deze staan, is de taak van de depotbeheerder. Het-kastendepot-op-de-zolder-van-de-StallenGeen gekke naam voor deze functie, vind je ook niet? Het depotbeheer valt onder Collectiemanagement, de afdeling die alles met betrekking tot het behoud en beheer van de collecties onder zijn hoede heeft: collectieregistratie, museale logistiek, conservering en restauratie. Niets is gemaakt voor de eeuwigheid, maar Collectiemanagement zorgt ervoor dat de museale objecten generaties lang behouden blijven, zowel de toestand van het object als de kennis die over het object bekend is.

Gebouw en klimaat

Depotbeheer is preventieve conservering; zorgen dat de condities van de opslag zo zijn, dat de fysieke toestand van de objecten constant blijft en in ieder geval niet achteruit gaat. Hierbij spelen een aantal randvoorwaarden een rol; de schil (de locatie), het klimaat (de temperatuur gecombineerd met de relatieve vochtigheid), het licht (zo min mogelijk!) en de methode van opslag.

De-metaalcollectie-is-wat-beter-opgeslagenDe schil van het depot is binnen Paleis Het Loo vaak een zolder of een ruimte achter een ingerichte stijlkamer. Deze ruimtes zijn veelal niet gemaakt om onze depot-collecties op te slaan, waardoor we veel tijd, energie, kennis en ervaring inzetten om de omstandigheden in die ruimtes zo optimaal mogelijk te houden. De ruimtes zijn bijvoorbeeld verduisterd en met behulp van de nodige technische installaties wordt het klimaat gemonitord en op de gewenste waarden gehouden. Een wekelijkse inspectie van alle depots en de collecties voorkomt dat onverwachte factoren die schade zouden kunnen veroorzaken te laat aan het licht komen.

Toekomst Depots

De-stoelen-links-worden-nog-regelmatig-gebruikt,-bijvoorbeeld-voor-de-gedekte-tafels-in-de-kerstperiodeAlle inzet ten spijt voldoen veel van onze interne depots echter niet aan de normen die door ons, maar ook door de erfgoedinspectie aan deze ruimtes gesteld worden. Allereerst barsten alle 3.300m² uit hun voegen; door de jaarlijkse toename van collecties door nieuwe aanwinsten en schenkingen moet er op een aantal locaties heel creatief opgeslagen worden. Ook zijn sommige ruimtes zo lastig toegankelijk dat het verplaatsen van grote voorwerpen risicovol is voor collectie en niet in de laatste plaats voor onszelf. Daarbij komt dat deze locaties vanwege ontbrekende isolatie in de zomer heel warm en in de winter heel koud zijn en het hele jaar alleen met heel veel energie op acceptabele vochtigheid te houden zijn. Kortom; de preventieve werking die onze depots zouden moeten hebben, kunnen we niet overal garanderen.

Over de ontwikkelingen rondom de depots zal ik jullie in mijn volgende blogs de komende maanden graag informeren.

  • De topstukken uit de meubelcollectie zijn overzichtelijk opgeslagen
    Het kastendepot op de zolder van de Stallen
    De metaalcollectie is wat beter opgeslagen.
  • De stoelen links worden nog regelmatig gebruikt.
De topstukken uit de meubelcollectie zijn overzichtelijk opgeslagen
foto vergroten
Het kastendepot op de zolder van de Stallen
foto vergroten
De metaalcollectie is wat beter opgeslagen.
foto vergroten
De stoelen links worden nog regelmatig gebruikt.
Bijvoorbeeld voor de gedekte tafels in de kerstperiode.
foto vergroten