Paleis Het Loo | CKV – Een paleis in Apeldoorn
Bezoek nieuwe site U bevindt zich op de oude website van Paleis Het Loo omdat deze pagina nog niet op de nieuwe website van Paleis Het Loo bevindt. Sluit deze melding of bezoek de nieuwe website.
Sluiten

CKV – Een paleis in Apeldoorn

Koninklijk leven in je eigen omgeving: op Paleis Het Loo maken leerlingen kennis met het leven van de bewoners door de eeuwen heen. De leerlingen gaan zich tijdens dit lesprogramma bezig houden met beeldvorming van zichzelf en beeldvorming van de bewoners van Paleis Het Loo. Hoe leefden de voorgangers van Koning Willem-Alexander?

Doel van de les

in het paleis

  • Leerlingen maken kennis met personen die Paleis Het Loo hebben bewoond vanaf 1686 tot halverwege de 20e eeuw.
  • Leerlingen ervaren hoe het is in een museum te zijn en bekijken woonvertrekken uit verschillende eeuwen.
  • Leerlingen leren over portretten door de eeuwen heen.
  • Leerlingen worden gestimuleerd een creatieve en onderzoekende houding aan te nemen.
  • De leerling kan de verkregen inzichten documenteren en verantwoorden in een daartoe geëigende vorm.
  • De leerling kan, individueel en/of in een klein team van medeleerlingen een artistiek creatief proces of een aspect daarvan onderzoeken.
  • De leerling leert om de onderzoeksresultaten te presenteren.
  • De leerling leert om het gehele onderzoek (proces en opbrengsten) te evalueren.

Bij het Entreegebouw van Paleis Het Loo wordt u met uw leerlingen ontvangen door de museumdocent. Tijdens het bezoek aan Paleis Het Loo leren leerlingen een zestal verschillende bewoners van Paleis Het Loo globaal kennen. In het paleis gaan de leerlingen zelf op onderzoek uit. Waar hield men zich door de eeuwen heen mee bezig? Hoe zagen de verschillende levens eruit?

Er wordt in groepjes van 4 – 5 personen gewerkt. Voor het bezoek is het belangrijk dat in ieder geval één leerling per groepje een camera of telefoon met camera mee heeft. Ieder groepje heeft een echtpaar toegewezen gekregen dat in het paleis heeft gewoond.

In het paleis komen de leerlingen achter interessante feiten over de echtparen en ze verzamelen zoveel mogelijk weetjes over de twee personen.

Met een gerichte kijkwijzer en routebeschrijving worden de leerlingen door het paleis geleid. De informatie kunnen ze winnen uit verschillende bronnen: de audiotour, de informatiepanelen in het paleis en de museumdocent. Aan het einde van het bezoek heeft uw klas samen interessante weetjes en foto’s over een aantal bewoners door de eeuwen heen verzameld. Het verzamelde materiaal hebben de leerlingen in de afrondende les op school nodig.

OP SCHOOL

ERVARING VAN EEN docent

Bij dit programma is een uitgebreid lespakket ontwikkeld, waarmee u op school het museumbezoek kunt voorbereiden en afronden.

Bekijk de docentenhandleiding van het educatieve programma. Afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden kunt u uit een aantal onderdelen zelf het lesprogramma samenstellen. Wij doen suggesties voor (deel)opdrachten voor een voorbereidende les (vanaf 30 minuten), een bezoek aan Paleis Het Loo (vanaf 90 minuten) en een afrondende les in de klas (vanaf 60 minuten).

‘Wij zijn zeer te spreken over ons bezoek aan Het Loo. De museumdocenten hebben erg hun best gedaan en hadden de goede toon voor de leerlingen. Verreweg de meeste leerlingen waren tevreden en enthousiast. Een enkeling vond er niet zoveel aan. Die krijg ik ook niet zomaar om. Het geheel verliep prima en ook van de collega docenten heb ik alleen maar positieve geluiden gehoord.’, aldus een docent.

algemene informatie

kosten

Een goede voorbereiding staat garant voor een succesvol bezoek. Gaan we in de ochtend of in de middag? Hoeveel begeleiders zijn er nodig en wat doen we met de lunch?

Wij adviseren u graag vrijblijvend over de mogelijkheden: educatie@paleishetloo.nl of 055-5772465.

DoelgroepCKV Leerlingen
Duur90 minuten
Periodegehele schooljaar

Paleis Het Loo is op maandag gesloten.

Voor een klas van maximaal 30 leerlingen zijn de kosten € 100,-. Dit bedrag is inclusief entree voor leerlingen en begeleiders, parkeren, lesmateriaal en begeleiding door de museumdocent. Betaling met CJP is mogelijk!

Combineer uw bezoek aan Paleis Het Loo met een educatieve rondwandeling door het paleispark. We informeren u graag over de mogelijkheden.

Lees meer over de route naar het paleis.

Aanmelden

Heeft u vragen over dit lesprogramma? Neem dan contact op via telefoonnummer 055 – 577 24 65. Voor het direct reserveren kunt u het formulier gebruiken.