Paleis Het Loo | Geschiedenis 17e eeuw
Bezoek nieuwe site U bevindt zich op de oude website van Paleis Het Loo omdat deze pagina nog niet op de nieuwe website van Paleis Het Loo bevindt. Sluit deze melding of bezoek de nieuwe website.
Sluiten

Geschiedenis 17e eeuw

Moet koning-stadhouder Willem III niet in de geschiedenisboeken staan in plaats van Lodewijk XIV? Dat is de vraag weer leerlingen mee aan de slag gaan in dit lesprogramma. In de voorbereidende les maken zij kennis met Willem III. Tijdens de museumles passen de leerlingen hun kennis van tijdvak 6 en Willem III toe om codes te kraken. Als alles goed wordt opgelost, kunnen zij het klaslokaal ontsnappen.

Tenslotte gaan de leerlingen in de afrondende les in debat over de hoofdvraag.

DOEL VAN DE LES

  • De leerlingen leren de Europese geschiedenis te concretiseren aan de hand van koning-stadhouder Willem III in relatie tot de 17e eeuw.
  • De leerlingen leren hoe koning-stadhouder Willem III en zijn vrouw Mary in de 17e eeuw op Paleis Het Loo woonden.
  • De leerlingen leren over de rol van Willem III in de geschiedenis van de Nederlanden en Europa in de Gouden Eeuw.
  • De leerlingen onderzoeken uitingen van het streven naar absolute macht door de Oranjes.
  • De leerlingen leren over de wereldwijde handelscontacten in de Gouden Eeuw.
  • De leerlingen leren over cultuur in de Gouden Eeuw.
  • De leerlingen leren samenwerken.
  • De leerlingen leren bronnen te onderzoeken.
  • De leerlingen leren debatteren, argumenteren. en verdiepen zich in

OP SCHOOL

Bij dit programma is een uitgebreid lespakket ontwikkeld, waarmee u op school het bezoek van de museumdocent kunt voorbereiden en afronden.

ALGEMENE INFORMATIE

‘Geschiedenis’ kan aan één of, in overleg, meerdere groepen tegelijk gegeven worden. Wij adviseren u graag vrijblijvend over de mogelijkheden: educatie@paleishetloo.nl.

 

Doelgroepvoortgezet onderwijs
Duurvanaf 50 minuten
Periodejanuari t/m maart

oktober t/m december

IN DE MUSEUMLES

Leerlingen werken in groepjes aan drie opdrachten binnen de thema’s handel, politiek en cultuur. Daarmee verdiepen zij hun kennis over tijdvak 6 en koning-stadhouder Willem III. Bij elke opdracht is een code te verdienen, waarmee het slot voor de volgende opdracht geopend kan worden en leerlingen een gebeurteniskaart krijgen. Alle gebeurteniskaarten moeten aan het eind in de juiste chronologische volgorde op een tijdlijn worden geplaatst. Pas dan kan de laatste code worden verkregen, die toegang geeft tot de sleutel van het lokaal.

ERVARING VAN EEN DOCENT

In bewerking.

KOSTEN

Voor een klas van maximaal 30 leerlingen zijn de kosten vanaf €35,- (één lesuur). Dit bedrag is inclusief lesmateriaal en begeleiding door de museumdocent, exclusief kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer.

AANMELDEN

Heeft u vragen over dit lesprogramma? Neem dan contact op via telefoonnummer 055 – 577 24 65. Voor het direct reserveren kunt u het formulier gebruiken.