Paleis Het Loo | Lintjes aan het volk
Bezoek nieuwe site U bevindt zich op de oude website van Paleis Het Loo. De disclaimer, cookieverklaring en privacyverklaring van de nieuwe website van Paleis Het Loo zijn ook van toepassing op deze archiefsite. Ik ga akkoord, sluit deze melding.
Sluiten

Lintjes aan het volk

In Ridders van Oranje, lintjes aan het volk staan diegenen centraal die zich voor het Koninkrijk der Nederlanden hebben ingezet. Kort nadat Willem I zich in 1815 tot koning der Nederlanden heeft uitgeroepen, worden twee ridderorden gesticht. Om trouw en verdiensten te belonen. Maar ook als voorbeeld ter navolging. Een ridderorde bindt verdienstelijke burgers en dappere militairen aan vorst en vaderland. Op die manier worden zij ‘Ridders van Oranje’.

Napoleon

03326Als Napoleon in maart 1815 onverwachts vanuit zijn ballingsoord Elba in Frankrijk terugkeert, is het duidelijk dat er opnieuw oorlog komt. Een maand later wordt de Militaire Willems-Orde gesticht. Het motto van deze orde is moed, beleid en trouw. Deze drie woorden staan ook op het ordeteken zelf. Tussen 1815 en 2015 zullen meer dan zesduizend dappere vaderlanders de orde ontvangen.

Willem I

RL8918#DC20050217#FOTIn september 1815 sticht koning Willem I ook een orde voor burgerlijke verdiensten, de Orde van de Nederlandse Leeuw. Het motto van de orde, VIRTUS NOBILITAT (‘deugd adelt’), spreekt boekdelen: niet door afkomst, maar alleen door persoonlijke deugd en verdienste onderscheiden mensen zich. Sinds 1892 kent Nederland nog een tweede ridderorde voor burgerlijke verdiensten, de Orde van Oranje-Nassau. Samen vormen deze drie orden het fundament van het Nederlandse decoratiestelsel.

De Orde van de Nederlandse Leeuw

Op 29 september 1815 werd ook een orde voor burgerlijke verdiensten ingesteld: de Orde van de Nederlandse Leeuw, ter beloning van Nederlandsche onderdanen, die bewijzen geven van beproefde vaderlandsliefde, bijzonderen ijver en trouw in het volbrengen hunner burgerplichten of buitengewone bekwaamheden in wetenschappen en kunst.

RL11662-vz#DC20040307#SCGSandersTegenwoordig wordt de Orde van de Nederlandse Leeuw verleend voor verdiensten ‘van zeer exceptionele aard’. Deze hoogste orde van burgerlijke verdiensten wordt maar weinig uitgereikt: bij de ‘lintjesregen’ in 2014 was slechts 0,05% van de ruim drieduizend verleende koninklijke onderscheidingen een uitreiking in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Verschillende politici en militairen zijn benoemd in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Tegenwoordig worden ook vooraanstaande personen uit de wereld van kunst, cultuur, wetenschap en sport in de orde opgenomen.

broedermedaille

RL13848-vz[p]#DC20050107#SCGSandersDe orde kent drie klassen: ridder grootkruis, ridder commandeur en ridder. Ook was aan de orde de Broedermedaille verbonden. De medaille van zilver, waaraan een jaarlijkse toelage van 200 gulden was verbonden, werd uitgereikt aan personen, van wie de sociale status te gering werd geacht om in aanmerking te komen voor een graad in de orde. De medaille werd voor het laatst uitgereikt in 1960. De orde is de hoogste civiele orde in Nederland. In bijzondere omstandigheden kan de orde tevens aan buitenlanders verleend worden.

 

de tentoonstelling

Naast nog vele andere lintjes aan volk, kunt u in de tentoonstelling ook de ontwerptekeningen voor een borstster van een orde van burgerlijke verdiensten bekijken. Deze zijn te zien in de Oostvleugel van Paleis Het Loo, die vanaf 13.00 uur geopend is.

  • D.H. baron Chassé, J.W. Pieneman, 1830-1831
    H.M. baron de Kock, J. Hari sr., 1834
    Orde van de Nederlandse Leeuw, ridder, 1815-1830
    Orde van de Nederlandse Leeuw, broeder, 1945-1960
D.H. baron Chassé, J.W. Pieneman, 1830-1831
verzameling Flipje en Streekmuseum, Tiel
foto vergroten
H.M. baron de Kock, J. Hari sr., 1834
foto vergroten
Orde van de Nederlandse Leeuw, ridder, 1815-1830
verzameling Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden
foto vergroten
Orde van de Nederlandse Leeuw, broeder, 1945-1960
verzameling Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden
foto vergroten