Paleis Het Loo | Werkzaamheden Tuinen
Bezoek nieuwe site U bevindt zich op de oude website van Paleis Het Loo omdat deze pagina nog niet op de nieuwe website van Paleis Het Loo bevindt. Sluit deze melding of bezoek de nieuwe website.
Sluiten

Werkzaamheden Tuinen

woensdag 1 oktober 2014

De laatste fase van de tuinrenovatie is begonnen. Nadat dit voorjaar de linkerhelft van de Benedentuin geheel is vernieuwd, is nu de rechterzijde aan de beurt. Hiermee komt de symmetrie, waar de tuinen van Paleis Het Loo onder andere zo bekend om zijn, weer terug. Onze excuses voor de mogelijke overlast.

De aanpassingen

De buxus, de patroonvormen voor de beplanting en de beregeningsinstallatie worden hierbij vervangen. Tijdens de renovatie blijft de tuin geopend en kunnen belangstellenden de werkzaamheden van dichtbij volgen.

In 2007-2008 onderging het noordelijke deel van de tuinen van Paleis Het Loo, de Boventuin, een grondige renovatie. Het ministerie van OCW stelt nu de nodige financiële middelen beschikbaar om ook de overige delen van de tuin te renoveren. De Koningstuin en de Koninginnetuin zijn afgelopen winter gerenoveerd en laten al prachtig zien hoe de uiteindelijke figuraties veel verfijnder worden. De rijksgebouwendienst is in september gestart met deze laatste fase. De versleten hosthaliet-banden (kunststof patroonvormen) en de aarde worden hierbij vervangen. Daarnaast wordt de ondergrondse beregeningsinstallatie vernieuwd en op basis van nieuw onderzoek worden de patronen in de parterres verfijnd, met andere kleuren steenslag ingevuld en opnieuw ingeplant. Voor dit herstel zijn de historische bronnen opnieuw geanalyseerd en geïnterpreteerd.

buxusschimmels

Net als in de Boventuin, Konings- en Koninginnetuin zal ook in deze parterres de voor de paleistuin zo typerende buxus worden vervangen. De buxusfiguren zien er op het eerste gezicht goed uit, maar zijn aangetast door schimmels. Uit onderzoek blijkt dat er geen buxusvariëteiten bestaan die resistent zijn tegen de buxusschimmels. De nu gebruikte buxus (Buxus sempervirens) wordt daarom vervangen door een Japanse hulstsoort (Ilex crenata ‘Dark green’). De eerste beplantingen met deze hulst in de eigen tuin geven aan dat er op het oog bijna geen verschil is te zien.

 

Toegankelijkheid

Tijdens de renovatie blijven de tuinen grotendeels toegankelijk voor het publiek, dat vanaf het omliggende talud goed zicht heeft op de werkzaamheden. Enkele doorgangen in de tuinen zijn tijdelijk afgesloten. Via de hoofdingang van het paleis zijn de hoofdtuinen te bereiken. Mindervaliden worden via een alternatieve route door de tuinen geleid.

De reeds vernieuwde linkerzijde van de Benedentuin

De reeds vernieuwde linkerzijde van de Benedentuin

De rechterzijde van de Benedentuin is volledig leeggehaald.

De rechterzijde van de Benedentuin is volledig leeggehaald.

De nieuwe beregeningsinstallatie gaat de grond in

 30 sept: De nieuwe beregeningsinstallatie gaat de grond in

  • Eindresultaat vernieuwing linkerzijde
    Renovatie Benedentuin deel 2
    Tuin voor renovatie
Eindresultaat vernieuwing linkerzijde
foto vergroten
Renovatie Benedentuin deel 2
foto vergroten
Tuin voor renovatie
foto vergroten